Mapa Obrovac

Grad Obrovac nalazi se u Zadarskoj županiji. Grad je poznat po raznim znamenitostima, od kojih je većina na žalost uništena kroz razna napadanja koja je ovaj grad trpio kroz povijest. Ovaj grad sastoji se od 12 naselja. U ovome gradu živi oko 3 300 ljudi. Ovaj grad ima vrlo dobar zemljopisni položaj, koji je jako utjecao na broj turista koji dolaze u ovaj grad.

Prigradska naselja Obrovca:
Bilišane, Bogatnik, Golubić, Gornji Karin, Kaštel Žegarski, Komazeci, Krupa, Kruševo, Muškovci, Nadvoda, Obrovac i Zelengrad.

Više o Obrovcu

Grad Obrovac dosta je jak na gospodarskom planu jer se ovaj grad bavi sa nekoliko djelatnosti koje vrlo dobro naplaćuju. Ovaj grad sastoji se od 12 naselja u kojima živi nešto više od 3 300 ljudi. Grad najviše zarađuje od hidroelektrane i od tvrtke koja se bavi proizvodnjom čamaca. Također treba napomenuti kako ovaj grad jako dobre novce okreće i na turizmu, jer dosta ljudi upravo u Obrovac dolaze na rafting, a samim time ostaju i preko vikenda, te pune kasu ovoga grada. Treba napomenuti kako je ovaj grad imao jedan od najvećih promašaja na gospodarskom planu, kada su pokušali sa firmom za preradu glinice.

Zemljopisni položaj ovoga grada iznimno je povoljan. Grad se nalazi točno na rijeci Zrmanji. To je naravno odmah odličan znak za sve koji su se naseljavali na ovo područje u prošlosti. Također treba napomenuti i kako se ta rijeka vrlo blizu ulijeva u more, pa dolazi do raznih strujanja, te se to koristi za rafting. Grad je u prošlosti bio mnogo prometniji, no izgradnjom auto- ceste Zagreb Split, ljudi su počeli jednostavno zaobilaziti ovaj grad.

Povijest ovoga grada gotovo da je tipična za povijest nekoga grada sa ovih prostora. Grad se prvi puta spominje u 14. stoljeću. Povjesničari se slažu da su tu ljudi živjeli u jako ranoj povijesti, no nisu uspjeli pronaći nikakve dokaze za tu tezu. Grad je svoje najgore dane trpio u 16. stoljeću kada su ovaj grad zauzimaju Turci. Nakon toga u 17. stoljeću ovaj grad napadaju i Mlečani, te razaraju dobar dio grada. Grad je pripojen Hrvatskoj i Dalmaciji u 19. stoljeću na zahtjev Bana Jelačića.

Jeste li znali? Masa Zemlje iznosi 5,972,190,000,000,000 milijardi kilograma.