Mapa Karlovac


Grad Karlovac središte je Karlovačke županije, u kojoj se i nalazi. Ovaj grad jedan je od najvažnijih gradova u Hrvatskoj. U Karlovcu živi skoro 60 000 ljudi. To je vrlo velika brojka, te nam daje privid o tome koliko je veliki grad Karlovac. Pod ovaj grad spada 53 gradskih naselja.

Prigradska naselja :
Banska Selnica, Banski Moravci, Blatnica Pokupska, Brezova Glava, Brežani, Brođani, Cerovac Vukmanićki, Donja Trebinja, Donje Mekušje, Donje Pokupje, Donji Sjeničak, Gornja Trebinja, Gornje Stative, Gornji Sjeničak, Goršćaki, Husje, Ivančići Pokupski, Ivanković Selo, Ivošević Selo, Kamensko, Kablar, Karasi, Karlovac, Klipino Brdo, Kljaić Brdo, Knez Gorica, Kobilić Pokupski, Konjkovsko, Koritinja, Ladvenjak, Lipje, Luka Pokupska, Mahićno, Manjerovići, Okić, Popović Brdo, Priselci, Rečica, Ribari, Skakavac, Slunjska Selnica, Slunjski Moravci, Šebreki, Šišljavić, Tušilović, Tuškani, Udbinja, Utinja, Vodostaj, Vukmanić, Vukoder, Zadobarje, Zagraj i Zamršje.

Više o Karlovcu
Grad Karlovac je izuzetno bitan za cijelo Hrvatsko gospodarstvo. Njegovo djelovanje nije na lokalnoj razini nego na državnoj. Ovaj grad ima jedan od najprometnijih kolodvora u zemlji. Kroz grad Karlovac prolaze razni turisti iz cijele Europe, koji se preko ovoga grada kreću prema moru. U gradu Karlovcu živi 60 000 ljudi. Grad se sastoji od 53 naselja. Grad svake godine ima sve više stanovnika, ne zbog naseljavanja, nego zbog izuzetno velikog nataliteta, što je sigurno vrlo pohvalna stvar.

Grad Karlovac ima jedan od najboljih zemljopisnih položaja od svih gradova u cijeloj Hrvatskoj. Ako vam tepaju grad na četiri rijeke, znate da imate vrlo povoljnu situaciju. Te rijeke su Korana, Mrežnica, Dobra i Kupa. Osim njih grad ima i jako veliki broj parkova i zelenih površina. Treba napomenuti i to da su Karlovčani rijeke ostavili gotovo netaknute, pa kada turisti dođu mogu vidjeti čistu ljepotu prirode, okupati se, i uživati. Grad je smješten u Panonskoj nizini.

Povijest grada Karlovca pokazuje nam kako je ovaj grad zapravo bio ovisan o drugim gradovima, te na taj način stvorio svoje ime i unaprijedio svoje gospodarstvo. Karlovac je mladi grad koji je nastao sredinom 16. stoljeća. Grad je upravo zbog svojih rijeka postao vrlo prometan i vrlo važan za šire područje. Rijekama se trgovalo, prenosio teret… Najteži trenuci grada Karlovca bili su kada su okupirani prije domovinskog rata. No grad je oslobođen iznimnom taktičkom sposobnošću oslobodilačke vojske koja je oslobodila sve vojarne u gradu i okolici.

Koliko je grad Karlovac predivan svjedoči i to da je Michael Jackson snimio jedan dio spota za svoju pjesmu Earth song upravo u Karlovcu. To je značajno iz tog razloga što se kroz cijeli spot prikazuju najljepša mjesta na svijetu.

Jeste li znali? Jedna trećina tla Zemlje je djelomično ili u potpunosti pustinja.