Mapa Kaštela

Centriraj mapu
Upute

Kada čujete za grad Kaštela, odmah pomislite pa zar nije njih malo više? Je, njih je čak 7, no svi spadaju u jedan grad koji se zove Kaštela. To su Štafilić, Novi, Stari, Lukšić, Kambelovac, Gomilica i Sućurac. U gradu živi malo više od 34 000 stanovnika. Grad se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Kaštela se sastoji od sedam manjih spojenih mjesta uz obalu Kaštelanskog zaljeva, a oni su:
Štafilić, Novi, Stari, Lukšić, Kambelovac, Gomilica i Sućurac.

Više o Kaštelama
Ovaj grad vrlo je poznat svima koji žive u Dalmaciji. Zbog svoje vrlo bogate povijesti i zbog svoga odličnog zemljopisnog položaja. Grad administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji. U ovome gradu živi oko 34 000 stanovnika. Brojka ljudi koji žive u gradu Kaštela svake godine je sve veća i trend rasta će se i nastaviti. Ljudi u ovome gradu bave se ribarstvom. No ono što je također bitno napomenuti je da je grad Kaštela bogat voćem i povrćem, zbog svoje iznimno povoljne klime.

Ovaj grad ima odličan zemljopisni položaj. Nalazi se između dva vrlo velika grada, Trogira i Splita. Grad je jako dobro povezan sa njima, i sa ostatkom Hrvatske. To može zahvaliti odličnoj cestovnoj strukturi. Njegovu povezanost sa ostatkom Hrvatske također nadopunjuje i vrlo prometna pruga koja prolazi kroz grad. To je iznimno važno za gospodarstvo, jer je puno lakše prevoziti svoje proizvode.

Povijest ovoga grada jako je zanimljiva. Povjesničari se slažu da su na području današnjega grada prije živjeli neandertalci. Razlog tome je jako povoljna klima, i blizina izvora pitke vode. Hrvati su se na ove prostore doselili sredinom 7 stoljeća. Nakon toga ovim gradom vladali su mnogi vladari iz raznih dijelova svijeta. Grad je više-manje svake godine bio pod nekakvim napadom i konstantno se morao braniti. Grd su napadali Rimljani, Mletačka republika, Turci, Francuzi… Tada se grad sastojao od više malih naselja. 1986. ovaj grad dobiva status općine. Nakon raspada Jugoslavije, ovaj grad dobiva i status grada.

Jeste li znali? Oceani pokrivaju 71% površine Zemlje.