Izračun udaljenosti između gradova

Centriraj mapu
Upute

Izračunajte koliko kilometara ima između gradova uz detaljna uputstva navođenja kao na GPS uređaju.

Jeste li znali? Sovjeti su iskopali najdublju rupu na Zemlji, čija dubina iznosi 12,262 metara.