Mapa Vinkovci


Slavonski grad koji je dokaz da ovaj plodni kraj prelijepih šuma može sve podnijeti. Burna povijest je od Vinkovaca činila važan grad da bi ga kasnije pretvorila u opustošen kraj te bi se grad ponovno digao na noge i postao veliko i važno prometno raskrižje.

Prigradska naselja Vinkovaca:
Mirkovci i Vinkovci.

Jeste li znali? Oceani pokrivaju 71% površine Zemlje.