Mapa Rijeka


Rijeka je grad koji se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Spominjati važnost grada Rijeke za županiju bilo bi apsurdno, isto tako ne bi bilo ništa logičnije spominjati važnost ovoga grada za cijelu Hrvatsku. Grad Rijeka je sigurno jedan od 3 najvažnija grada u cijeloj državi. Ovaj grad ima 128 700 stanovnika. Grad ima bez ikakve dileme savršeni zemljopisni položaj. Moramo napomenuti i da je povijest ovoga grada jako bitna.

Prigradska naselja Rijeke:
Kastav, Viškovo, Grobnik, Kostrena, Bakar, Kraljevica i Klana.

Više o Rijeci
Za gospodarstvo grada Rijeke bilo bi uzaludno trošiti riječi. Ovakav grad ne može se svrstati u neki koš i reći da su na jednom ili na dva područja iznimno jaki. Ovaj grad je gospodarska velesila, te su jaki na apsolutno svim područjima. Grad Rijeka glavni je grad i glavno središte cijele Primorsko- goranske županije. U gradu živi oko 128 700 stanovnika. Već sama brojka nam govori o kakvome se ovdje gradu radi. Grad Rijeka svoje uspjehe također može i zahvaliti svome savršenom zemljopisnom položaju, i vrlo sposobnim ljudima koji su vodili ovaj grad prema onome što je danas.

Grad Rijeka nalazi se u Riječkom zaljevu. Što to točno znači, i kako bi vam to što bolje objasnili, morati ćemo se poslužiti malo drugačijom terminologijom. Riječki zaljev nalazi se između mnoštva otoka, i mnoštva skupina otoka. Konkretno na tome mjestu je more najdublje, te je savršeno za uplovljavanje raznih brodova. Samim time ovaj grad postaje vrlo prometno središte, ali ne sa kopnene strane, nego sa morske. No niti sa kopnene strane ovaj grad ne zaostaje, jer je grad vrlo blizu svih glavnih cesti u cijeloj Hrvatskoj.

Grad Rijeka ima jako opsežnu i dugačku povijest, pa ćemo vam njene najvažnije trenutke staviti u kronološki poredan redoslijed. U starome dobu u ovome grad prvo su živjeli Iliri. Nakon njih u ovaj grad dolaze gradom su vladali Rimljani. Grad se prvi puta spominje negdje u 13. stoljeću. Grad svoj procvat doživljava u 16. stoljeću kada se počinje buditi gospodarstvo i kada grad Rijeka počinje proživljavati pravu revoluciju. Grad Rijeka proglašen je Hrvatskim gradom 1990. godine.

Jeste li znali? Oceani pokrivaju 71% površine Zemlje.