Karta otoka Žirja

Otok Žirje pripada šibenskoj skupini otoka u Jadranskom moru. Smješteno je jugozapadno od Šibenika, u susjedstvu Nacionalnog parka Kornati. Otok je povezan sa gradom Šibenikom trajektnom i brodskom linijom. Tlo na otoku vapnenačke građe, te se pojavljuju brojni karakteristični krški oblici, poput špilja, jama i krških polja. Najviši vrh je Kapić. Obala otoka je jako razvedena te je prisutno čak 29 uvala, 17 manjih otočića, brojni grebeni i hridi te dvije prevlake. Flora i fauna otoka izrazito je bogata. Na otoku je zabilježeno čak 450 biljnih vrsta među kojima je i 6 zakonom zaštićenih orhideja. U flori otoka mogu se naći i mnoge aromatične i ljekovite biljke, a od biljnih zajednica prevladava makija i borove šume. U fauni otoka prevladava sitna divljač.

Jeste li znali? Oceani pokrivaju 71% površine Zemlje.