Karta otoka Raba

Otok Rab zajedno sa pridruženim otočićima čini rapsku otočnu skupinu koja je smještena u kvarnerskom prostoru. Pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok, paralelno sa susjednim kopnom. Zbog specifičnog smještaja podno planine Velebit, klima ima karakteristike i sredozemne i kontinentalne. Čak 40% površine otoka prekriveno je šumskom vegetacijom i to šumama hrasta crnike. Najpoznatija šuma hrasta crnike je šuma Dundo koja je zaštićena kao posebni rezervat šumske vegetacije. Ostatak biljnih zajednica otoka čine makija i druge vrste zelenila. Osim bogate flore, i fauna otoka raba izuzetno je raznolika, kako na kopnu tako i u moru

Jeste li znali? Masa Zemlje iznosi 5,972,190,000,000,000 milijardi kilograma.