Karta otoka Prvića

Prvić je otok koji pripada kvarnerskom arhipelagu. Najveći je otok senjske skupine, male otočne skupine koja se smjestila između Krka i Raba. Od Krka ga dijele Senjska vrata, od otoka Sveti Grgur Grgurov kanal, a od kopna Velebitski kanal. Pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok, kao i velika većina jadranskih otoka. Otok je danas nenaseljen i najveći je potpuno nenaseljeni otok u Jadranu. Najviša točka otoka je vrh Šipovac. Klima na otoku je sredozemna ali s obzirom da se nalazi u podnožju Velebita, često je izložen udarima bure koja znatno snižava prosječne temperature. Otok je zaštićen kao ornitološki i botanički rezervat. U flori prevladava biljna zajednica garig dio koje su mnogi endemi.

Jeste li znali? Masa Zemlje iznosi 5,972,190,000,000,000 milijardi kilograma.