Mapa Rovinj


Grad Rovinj nalazi se u Istarskoj županiji. Grad je smješten na samoj obali Istre. Ovaj grad je jedan od turistički najjačih gradova u cijeloj regiji, te na tome i temelji svoje gospodarstvo. Grad se sastoji od svega 2 naselja. U ovome gradu živi oko 14 200 stanovnika. Ako vidite slike grada Rovinja koje su slikane sa mora, odmah će vam biti jasno zašto je ovaj grad toliko popularan kod turista.

Prigradska naselja Rovinja:
Rovinj i Rovinjsko Selo.

Više o Rovinju

Rovinj je jedan od gradova koji komotno može živjeti samo od turizma. No da tome nije tako govori i podatak da ljudi u gradu Rovinju rade u raznim firmama koje se nalaze u samome gradu. Neke od tih firmi bave se recimo obradom bezalkoholnih pića, no sigurno najjača tvornica je ona koja se bavi preradom duhana. Grad se sastoji od samo 2 naselja. U gradu Rovinju živi oko 14 200 ljudi. Treba napomenuti kako proračun grada Rovinja raste iz godine u godinu, i da će se taj trend vjerojatno i dalje nastaviti.

Rovinj je grad koji je na samome rubu istarskog poluotoka. Stoga ovaj grad ima jako puno malih otoka ili bolje rečeno otočića. Grad je smješten na ne baš previše prometnome položaju, jer grad je na takvome mjestu da ljudi jednostavno nemaju potrebu prolaziti kroz ovaj grad, nego dolaze isključivo kako bi uživali u ljepotama istoga. Treba napomenuti i kako je klima u gradu Rovinju kao stvorena za turiste, jer su ljeta vrlo topla i ugodna, te da traju dosta dugo, pa turisti mogu ostati i nakon sezone.

Povijest grada Rovinja ne razlikuje se previše od povijesti svih susjednih gradova u Istarskoj županiji. Gradom se prvo vladali Rimljani, što je savršeno logično za grad sa ovoga prostora. Nakon njih gradom vladaju Venecijanci, koji su tada počeli napadati ovo područje. Grad je bio na takvome položaju da se vrlo lagano mogao napadati sa mora pa ga je bilo teško braniti. Grad je nakon drugog svjetskog rata pripao Jugoslaviji, a nakon 1990. Hrvatskoj.

Jeste li znali? Sunčevoj svjetlosti je potrebno 8 minuta i 20 sekundi da dođe do Zemlje.