Mapa Pregrada


Pregrada je grad u Hrvatskome zagorju. Ovaj grad jako je bitan za cijelu županiju. Grad se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Grad se sastoji od 26 naselja. U ovome gradu živi oko 7 000 ljudi. Grad ima vrlo zanimljiv zemljopisni položaj. Ovaj grad dosta je jak i na turističkome planu, što za grad u ovome području i nije česta pojava.

Prigradska naselja Pregrade:
Benkovo, Bregi Kostelski, Bušin, Cigrovec, Donja Plemenšćina, Gabrovec, Gorjakovo, Gornja Plemenšćina, Klenice, Kostel, Kostelsko, Mala Gora, Marinci, Martiša Ves, Pavlovec Pregradski, Pregrada, Sopot, Stipernica, Svetojurski Vrh, Valentinovo, Velika Gora, Vinagora, Višnjevec, Vojsak, Vrhi Pregradski i Vrhi Vinagorski.

Više o Pregradi
Grad Pregrada nalazi se u Krapinsko- zagorskoj županiji. Grad se nalazi u samome zagorju. Ovaj grad jako je bitan za županiju. U ovome gradu živi oko 7 000 stanovnika. Glavne gospodarske grane ovoga grada su mnoga privatna poduzeća koja posluju odlično i drže ovaj grad na vrlo visokom nivou produktivnosti. Također mora se napomenuti kako ovaj grad zarađuje jako puno i od turizma. Glavni razlog tome je izuzetno zanimljivi zemljopisni položaj ovoga grada. Ovaj grad ima i jako zanimljivu povijest, no o tome nešto kasnije.

Grad se nalazi na jako zanimljivome zemljopisnom položaju. Ovaj grad je vrlo gusto naseljen. Grad je kroz povijest imao i veći broj stanovnika, no dosta ljudi se iselilo iz ovoga grada. Grad je na vrlo prometnome položaju. Nalazi se između rijeke Sutle i Maceljske gore. Grad okružuje gorski masiv. Ovaj grad se nalazi na vrlo brdovitome i neravnom terenu. Ovaj grad također omeđuje i vrlo gusta šuma. Taj položaj izuzetno je privlačan turistima koji jako vole doći u ovaj grad.

Ovaj grad ima jako zanimljivu povijest. Grad se prvi puta spominje u 14. stoljeću. Pregrada je vrlo zanimljiva riječ, i većina ljudi se odmah pitat kako je ovaj grad dobio ime, no to je vrlo teško reći. Pregrada je u povijesti bila vrlo miran grad, te svoje ime u popis raznih događanja stavlja tek u 19. stoljeću. Tada se u ovome gradu događaju razne neobične stvari. Neizvjesnost hoće li ovaj grad biti Hrvatski ili Slovenski. Pregrada dobiva status grada 1997. godine.

Jeste li znali? Masa Zemlje iznosi 5,972,190,000,000,000 milijardi kilograma.