Mapa Poreč


Grad Poreč nalazi se na samome zapadu istre. Ovaj grad smješten je na samoj obali, te je po tome vrlo poseban. Kada gledate kartu ne možete se oteti dojmu kako je ovaj grad više u moru nego na zemlji. Ovaj grad nalazi se dakle u Istarskoj županiji. U gradu živi oko 17 400 stanovnika. Grad se sastoji od 58 naselja, što je za grad u ovoj županiji jako puno.

Prigradska naselja Poreča:
Antonci, Baderna, Banki, Bašarinka, Blagdanići, Bonaci, Bratovići, Brčići, Buići, Cancini, Červar-Porat, Črvar, Čuši, Dekovići, Dračevac, Filipini, Fuškulin, Garbina, Gulići, Jakići II, Jasenovica, Jehnići, Jurići, Kadumi, Katun, Kirmenjak, Kosinožići, Kukci, Ladrovići, Mali Maj, Materada Maj, Matulini, Mičetići, Mihatovići, Mihelići, Montižana, Mugeba, Mušalež, Nova Vas, Poreč, Radmani, Radoši kod Žbandaja, Rakovci, Rupeni, Ružići, Starići, Stranići kod Nove Vasi, Šeraje, Špadići, Štifanići, Šušnjići, Valkarin, Veleniki, Veli Maj, Vranići kod Poreča, Vrvari, Vržnaveri i Žbandaj.

Više o Poreču

Grad Poreč je grad u kojemu živi najviše stanovnika u cijeloj istri. U ovome gradu živi nešto više od 17 400 stanovnika. Grad se sastoji od čak 58 naselja. Kako ste već mogli zaključiti, ovaj grad se nalazi u Istarskoj županiji. Grad Poreč cijelo svoje gospodarstvo temelji na turizmu. To za grad na ovakvom položaju, i ovakve ljepote ne treba čuditi. No nije uvijek bilo tako. Ovaj grad prije je živio od ribolovstva i od prerade zemlje. Kako ovaj grad vjeruje da ima veliki potencijal, počele su se razvijati i neke druge grane gospodarstva kao recimo trgovina, bankarstvo…

Zemljopisni položaj ovoga grada je jako bitna stvar. Grad je na nadmorskoj visini od samo 29 metara, što je gotovo zanemarivo. Ovaj grad ima jako dugačku obalu. Gotovo 40 kilometara. Grad je smješten od rijeke Mirne do Funtane. Klima je vrlo pogodna za život, te su se stanovnici ovoga grada na to već i naviknuli. Nema onih ljetnih sparina, dok su zime umjereno tople, bez ledenih jutara. Mora se napomenuti kako je u ovome gradu nekoliko špilja, koje su tokom cijele godine otvorene za sve turiste.

Povijest ovoga grada jako je zanimljiva, kao i za gotovo sve gradove iz ove regije. Ovaj grad je već nekoliko stoljeća prije Krista bio razvijen. Njime su tada upravljali Rimljani. Već tada su se počele graditi neke građevine koje na žalost danas više ne krase ovaj grad. Ovaj grad potom pada u ruke Bizanta. Nakon toga ovim gradom su vladali razni osvajači, pošto je ovaj grad bio vrlo razvijena luka i bio je vrlo otvoren prometno. Tako da je normalno bilo da Napoleon u 18. stoljeću, nakon svojih pohoda prema ovim krajevima zauzme i Poreč. Nakon toga grad pada pod vlast Talijana. Grad je pripao Hrvatskoj nakon domovinskog rata.

Jeste li znali? Jedna trećina tla Zemlje je djelomično ili u potpunosti pustinja.