Mapa Petrinja


Petrinja je grad koji se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ovaj grad sastoji se od vrlo velikog broja naselja, njih čak 55. U ovome gradu živi oko 13 800 ljudi. Grad je trenutačno u krizi kao i svaki grad koji se nalazi u ovoj županiji. Grad ima dosta zanimljivu povijest, i smješteni su na dosta povoljnome zemljopisnom položaju.

Prigradska naselja Petrinje:
Begovići, Bijelnik, Blinja, Brest Pokupski, Cepeliš, Čuntić, Deanovići, Dodoši, Donja Bačuga, Donja Budičina, Donja Mlinoga, Donja Pastuša, Donje Mokrice, Dragotinci, Dumače, Glinska Poljana, Gora, Gornja Bačuga, Gornja Mlinoga, Gornja Pastuša, Gornje Mokrice, Graberje, Grabovac Banski, Hrastovica, Hrvatski Čuntić, Jabukovac, Jošavica, Klinac, Kraljevčani, Križ Hrastovački, Luščani, Mačkovo Selo, Mala Gorica, Međurače, Miočinovići, Mošćenica, Moštanica, Nebojan, Nova Drenčina, Novi Farkašić, Novo Selište, Pecki, Petkovac, Petrinja, Prnjavor Čuntićki, Sibić, Slana, Srednje Mokrice, Strašnik, Stražbenica, Taborište, Tremušnjak, Veliki Šušnjar, Vratečko i Župić.

Više o Petrinji

Grad Petrinja jedan je od povijesno vrlo važnih gradova za cijelu Hrvatsku, a pogotovo za ovu regiju. Grad se nalazi u Sisačko- moslavačkoj županiji. Grad se sastoji od čak 55 naselja. U ovome gradu živi oko 13 800 ljudi. Grad svoje gospodarstvo temelji na raznim djelatnostima koje su specifične za ovaj grad. Firma Gavrilović sigurno je jedna od onih koje ovaj grad sigurno drže na nogama. Također ovaj grad se temelji na prodaji raznih cigli, tekstila… Grad je trenutno u jako teškoj situaciji, no kako će se gospodarska slika popravljati, tako će i ovaj grad rasti.

Zemljopisni položaj ovoga grada nije pretjerano poseban. Grad je istina na vrlo prometnome mjestu jer se nalazi između nekih vrlo razvijenih gradova. Grad Petrinja je najveći grad na području Banovine. Ovaj grad nalazi se točno gdje se rijeka Petrinjčica ulijeva u rijeku Kupu. To možda zvuči jako zanimljivo, no grad Petrinja od toga nema neke pre velike koristi, niti to može unovčiti.

Povijest ovoga grada je jako zanimljiva i jako teška za sve građane ovoga područja. Grad se prvi puta spominje u 13. stoljeću. Ovaj grad je odmah po svome nastanku bio napadnut od strane Turaka, te je razoren praktički do temelja. Nakon toga počinje nova era ovoga grada, te se grade razne utvrde za obranu od mogućih novih napadača. Grad je svoj procvat doživio nakon 2. svjetskog rata. Tada se u gradu razvijaju razne djelatnosti i otvaraju nove firme koje će ovaj grad vratiti na mapu gospodarskog uspjeha.

Jeste li znali? Jedna trećina tla Zemlje je djelomično ili u potpunosti pustinja.