Mapa Pakrac


Grad Pakrac smješten je u Požeško-slavonskoj županiji. Grad se sastoji od 42 naselja, što je za svaki grad na ovome području jako puno. U gradu Pakracu živi nešto manje od 9 000 ljudi. Ovaj grad jako je bogat znamenitostima koji su se gradili u ne baš bogatoj povijesti ovoga grada.

Prigradska naselja Pakraca:
Badljevina, Batinjani, Bjelajci, Branešci, Brusnik, Bučje, Cicvare, Cikote, Dereza, Donja Obrijež, Donja Šumetlica, Donji Grahovljani, Dragović, Glavica, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Kapetanovo Polje, Koturić, Kraguj, Kričke, Kusonje, Lipovac, Mali Banovac, Mali Budići, Novi Majur, Omanovac, Ožegovci, Pakrac, Ploštine, Popovci, Prekopakra, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Stari Majur, Španovica, Tisovac, Toranj, Veliki Banovac i Veliki Budići.

Jeste li znali? Na Zemlji postoji oko 7500.000.000.000.000.000 zrnca pijeska.