Mapa Orahovica


Orahovica je grad koji se je smjestio u Varaždinsku županiju. Ovaj grad jako je bitan za cijelu regiju, jer je jedan od rijetkih gradova na ovim prostorima koji doslovno može živjeti od turizma, i čija je glavna grada gospodarstva upravo turizam. U ovome gradu živi malo manje od 5 800 stanovnika. Ovaj grad se sastoji od 13 naselja.

Prigradska naselja Orahovice:
Bijeljevina Orahovička, Crkvari, Dolci, Donja Pištana, Duzluk, Gornja Pištana, Karlovac Feričanački, Kokočak, Magadinovac, Nova Jošava, Orahovica, Stara Jošava i Šumeđe.

Jeste li znali? Jedna trećina tla Zemlje je djelomično ili u potpunosti pustinja.