Mapa Opatija


Opatija je grad koji igra vrlo važnu ulogu u turizmu na ovim prostorima. Opatija nije turistički grad samo ljeti, nego i prije i poslije sezone. Ovaj grad je iznimno atraktivan, i ima nekoliko različitih kriterija koji ovaj grad svrstavaju u vrh turističkih odredišta. Grad se nalazi u Primorsko- goranskoj županiji. U ovome gradu živi nešto više od 12 700 stanovnika. Grad se sastoji od 10 naselja.

Prigradska naselja Opatije:
Dobreć, Gornje Selo, Ičići, Ika, Opatija, Oprič, Pobri, Poljane, Vela Učka i Veprinac.

Više o Opatiji

Grad Opatija svoje turističke uspjehe može zahvaliti svome zemljopisnom položaju, i svojoj povijesti. Razlog je taj što je u kroz povijest u ovome gradu sagrađen veliki broj znamenitosti i spomenika koji i danas krase ovaj grad. Glavna grana gospodarstva ovoga grada je naravno turizam. U ovome gradu živi malo više od 12 700 stanovnika. Grad spada u Primorsko- goransku županiju. Sastoji se od 10 naselja. Grad je toliko lijep da krasi razne letke koji idu po cijelome svijetu predstavljajući našu obalu.

Zemljopisni položaj ovoga grada je i više nego odličan. Sadrži sve ono što bi neki turist tražio od grada za koji smatra da je apsolutno idiličan. Ovaj grad nalazi se podno planine Učke. Ta ista planina je i park prirode, što nam naravno govori o kakvom atraktivnom položaju je riječ. Jedini problem koji se javlja kod grada Opatije je taj što je klima nešto malo oštrija, i pada znatno veći broj padalina nego u nekim ostalim gradovima u Dalmaciji.

Povijest ovoga grada nije nešto pretjerano dugačka, no to ne umanjuje njezinu važnost i njezinu ulogu u stvaranju današnjeg grada. Grad Opatija spominje se u 19. stoljeću kao umjetno napravljeni grad. To bi značilo da je grad bio jako lijep, i da je imao vrlo dobar zemljopisni položaj, pa su se razni vladari odlučili spojiti neka naselja kako bi nastao jedan grad koji će biti vrlo privlačan turistima. Ne treba niti spominjati da je ta ideja više nego uspjela, i da ovaj grad trenutno živi ono za što je i napravljen. A napravljen je da bude jedno od najljepših turističkih odredišta na Jadranu.

Jeste li znali? Jedna trećina tla Zemlje je djelomično ili u potpunosti pustinja.