Mapa Novigrad


Grad Novigrad nalazi se u Istarskoj županiji. Ova grad jako je poznat u svojoj regiji po svojemu ribarskom zanatu i po svojem položaju koji je vrlo povoljan. U ovome gradu živi oko 4 000 stanovnika. Grad obuhvaća svega 5 naselja. Treba napomenuti kako je grad vrlo poznat po svojim sportskim uspjesima, i po pojedincima koji su došli iz ovoga grada te nanizali sportske uspjehe.

Prigradska naselja Novigrada:
Antenal, Bužinija, Dajla, Mareda i Novigrad.

Više o Novigradu
Grad Novigrad nalazi se u Istarskoj županiji. Ovaj grad sastoji se od 5 naselja. U gradu živi oko 4 000 stanovnika. Ovaj grad gospodarski je vrlo jednoličan, i vrlo konzervativan što bi značilo da se grad gotovo kroz cijelu povijest bavio istim zanimanjima. To bi značilo i to da je ovaj grad jako dobar u svojoj djelatnosti kojom se bavi da ne treba tražiti neke druge gospodarske ciljeve. Ta djelatnost je ribarstvo koje je u ovome gradu dovedeno do savršenstva. Treba napomenuti kako iz ovoga grada dolaze Lino Červar, i osvajač zlatne medalje u streljaštvu Giovanni Cernogoraz.

Ovaj grad nalazi se na Istarskom poluotoku, točnije na zapadnoj obali istoga. Grad se prostire između dvije rijeke. Dajle i ušća rijeke Mirne. Kada se grad nalazi između rijeka to može značiti samo da je grad na povoljnom području. Također treba reći kako se ovaj grad nalazi vrlo blizu granice sa Slovenijom i vrlo blizu većih gradova u Hrvatskoj. Grad je također na vrlo prometnom položaju, te je vrlo dobro povezan sa svim većim gradovima. Tako olakšava i posao turistima koji će sigurno lakše doći do ovoga grada.

Povijest ovoga grada seže dosta daleko. Grad Novigrad bio je antički grad. U to doba ovaj grad je bio vrlo prometan, pa je tada bio trgovačko središte. Ovaj grad na početku svoga postojanja bio je pod vladavinom Rima, te je Rimska vojska upravljala ovim gradom. U 5. stoljeću ovaj grad postaje Biskupije. Ovaj grad bio je pod vlašću raznih osvajača i raznih napadača, no grad ipak svoje najtamnije dane ne mora pripisivati ljudskoj ruci nego bolesti.

Jeste li znali? Oceani pokrivaju 71% površine Zemlje.