Mapa Lepoglava


Čim čujete za grad Lepoglavu prvo vam na pamet sigurno padne kaznionica koja se nalazi u ovome gradu. Samim time stvara se krivi privid o ovome gradu koji je puno više od toga. Grad se nalazi u Varaždinskoj županiji. U ovome gradu živi više od 8 700 stanovnika. Grad se sastoji od 16 naselja.

Prigradska naselja Lepoglava:
Bednjica, Crkovec, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Lepoglava, Muričevec, Očura, Viletinec, Vulišinec, Zalužje, Zlogonje i Žarovnica.

Više o Ludbregu
Lepoglava je grad koji se je smjestio između šume i planine Ivanščice. Grad Lepoglava zapravo ima i vrlo povoljan smještaj, te je grad omeđen šumom pa bi trebao izgledati predivno. No dosta ljudi ima averziju prema tome kada vide da veliki dio grada zauzima kaznionica. Ovaj grad smješten je u Varaždinskoj županiji. Grad se sastoji od 16. naselja. U ovome gradu živi oko 8 700 ljudi. Grad nije poznat po svome gospodarskom rastu, te je većina stanovnika u ovome gradu na neki način zaposlena u kaznionici, ili se bavi nečime što je povezano sa kaznionicom.

Ovaj grad je smješten u šumskom krajoliku, te je bogat zelenim raslinjem. Ono što je jako bitno za ovaj grad je to da se grad nalazi između nekoliko vrlo važnih Hrvatskih, pa i Europskih gradova. Također treba napomenuti da kraj grada prolaze auto- ceste pa je tako na najbolji mogući način povezan sa nekim većim i važnijim gradovima.

Povijest ovoga grada dosta je bitna za ove prostore, pa i za cijelu Hrvatsku. Naime stanovnici grada Lepoglave slažu se da je grad bio kolijevka znanosti i kulture, i to je ono čime se stanovnici Lepoglave najviše ponose. Grad se prvi puta spominje na samome kraju 14. stoljeća kada se u gradu počinju graditi razne znamenitosti vrlo važne za kulturu i za obrazovanje ovih prostora. Gradom tada vladaju razni svećenici, koji su bili u vrlo dobrim odnosima sa banom koji je također vladao gradom, te daju sagraditi razne crkve i samostane. Kaznionica se u gradu sagradila sredinom 19. stoljeća.

Jeste li znali? Oceani pokrivaju 71% površine Zemlje.