Mapa Labin


Labin je grad koji se nalazi u Istarskoj županiji. Grad je jako dobro poznat po svome smještaju, i po svojoj ljepoti. U ovome gradu živi nešto manje od 12 500 stanovnika. Grad se sastoji od 17 naselja. Grad je vrlo blizu mora, a ako pogledate sa plaže u grad sigurno ćete vidjeti kako se gradska crkva uzdiže iznad svih ostalih građevina u ovome gradu.

Prigradska naselja Labina:
Bartići, Breg, Duga Luka, Gondolići, Gora Glušići, Kapelica, Kranjci, Labin, Marceljani, Presika, Rabac, Ripenda Kosi, Ripenda Kras, Ripenda Verbanci, Rogočana, Salakovci i Vinež.

Više o Labinu
Grad Labin nalazi se u samome srcu Istarske županije. Ovaj grad ima vrlo povoljan zemljopisni smještaj, i vrlo bogatu povijest koja je jako značajna za ove krajeve. U gradu trenutno živi malo manje od 12 500 stanovnika, što je skoro za duplo manje nego na posljednjem popisu stanovništva. To nam jasno daje do znanja da je u gradu došlo do velikog iseljavanja. Grad se sastoji od 17 naselja. Grad Labin u svojoj povijesti je bio vrlo bogati grad zato što je bio jedan od rijetkih gradova ovih prostora koji se bavio iskopavanjem tada vrlo vrijednog ugljena. Tada je grad proživljavao svoje najbolje dane, no 1988. godine rudnik prestaje sa radom. Od tada do danas nastupa jaka kriza u ovome gradu, i tada dolazi do masovnog iseljavanja ljudi.

Grad Labin nalazi se na istoku Istre. Stari grad Labin smješten je na jednome brežuljku, te zbog toga ima vrlo lijepi izgled, i djeluje gotovo pjesnički kada ga pogledate. Grad se nalazi u mediteranskoj klimi, što je vrlo povoljno za turiste i za same građane Labina. Ljeta su dosta topla, dok ono važnije, zime, nisu pretjerano hladne.

Prvi spisi o gradu Labinu javljaju se u 13. stoljeću. Grad je tada bio pod vlašću Pazinskih grofova. Od 15. do 18. stoljeća bio je pod vlašću Venecije, da bi kasnije pao u ruke Austrijanaca. Nakon prvog svjetskog rata pada u ruke Talijana. Tada se javlja pobuna, i Labinski rudari dižu se protiv fašizma i protiv Talijanske vladavine u ovome gradu. Labin postaje djelom Hrvatske nakon Drugog svjetskog rata.

Jeste li znali? Jedna trećina tla Zemlje je djelomično ili u potpunosti pustinja.