Mapa Kutina


Grad Kutina vrlo je važno središte koje se nalazi u Sisačko- moslavačkoj županiji. Kutina je jedan od rijetkih gradova u toj županiji čija je gospodarska slika dobra, i čiji je gospodarski rast čak i u rastu. U ovome gradu živi oko 24 500 stanovnika. Grad se sastoji od 23 naselja. Ovaj grad ima bogatu i tešku povijest, i vrlo povoljan zemljopisni položaj koji je u nekome dijelu i razlog dobre gospodarske situacije.

Prigradska naselja Kutine:
Banova Jaruga, Batina, Brinjani, Čaire, Gojlo, Husain, Ilova, Jamarica, Janja Lipa, Katoličke Čaire, Kletište, Krajiška Kutinica, Kutina, Kutinica, Kutinska Slatina, Međurić, Mikleuška, Mišinka, Repušnica, Selište, Stupovača, Šartovac i Zbjegovača.

Više o Kutini
Ovaj grad sastoji se od 23 naselja, koja su ovisna o njemu. U gradu živi nešto više od 24 500 stanovnika. Broj stanovnika u ovome gradu u velikom je rastu. Ono što fascinira je da je grad sa svojim manifestacijama uspio privući jako veliki broj turista, koji se svake godine ponovno vraća u grad Kutinu.

Zemljopisni položaj ovoga grada je vrlo dobar. Grad se nalazi na nadmorskoj visini od oko 120 metara. Klima je kontinentalna što jako pogoduje svim turistima koji dolaze u ovaj grad. Kutina je smještena na rubu Lonjskoga polja. Ono što je vrlo posebno za ovaj grad je to da se nalazi u dubokoj zelenoj šumi. Grad je smješten uz auto- cestu, što također znači da je vrlo dobro povezan sa ostatkom hrvatske. Također treba napomenuti kako grad ima izvrsnu cestovnu strukturu, i da se u Kutinu možete uputiti iz svih većih gradova u Europi.

Povijest ovoga grada nije previše zanimljiva, no postoje neka razdoblja koja su bila iznimno teška za ovaj grad i za sve stanovnike. Grad se prvi puta spominje tek u 13. stoljeću. Kako je tada za ove prostore bio zadužen kralj Bela IV, upravo on spominje prvi ovaj grad kao trgovište upravo zbog povoljnog zemljopisnog položaja. Kutina je bila pod jakim napadima u domovinskome ratu, no uspjeli su sačuvati svoj grad, i nakon toga doživjeti svoj procvat kao vrlo razvijeni gospodarski grad.

Jeste li znali? Sovjeti su iskopali najdublju rupu na Zemlji, čija dubina iznosi 12,262 metara.