Mapa Grubišno Polje


Grubišno Polje je grad koji se nalazi u Bjelovarsko- bilogorskoj županiji. U gradu živi oko 7 500 stanovnika. Grad se sastoji od 24 naselja u svome sustavu. Grubišno Polje je grad koji ima jako zanimljivu povijest, i vrlo je bitan za Hrvatsku.

Prigradska naselja Grubišnog Polja:
Dapčevićki Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Grubišno Polje, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci.

Više o Grubišnom Polju
Grubišno Polje jedan je od vrlo poznatih gradova u Hrvatskoj. Razlog tome je što ima jako značajnu i jako znamenitu povijest. Ovaj grad nalazi se u Bjelovarsko- bilogorskoj županiji, i vrlo je bitan za razvoj čitave županije. Grad se sastoji od 24 naselja. Ukupan broj stanovnika koji živi u Grubišnome Polju popeo se na malo više od 7 500 stanovnika. Kroz povijest ta je brojka bila nešto veća, no nakon raznih ratova i iseljenja, ostalo je 7 500 stanovnika, što je gotovo duplo manje nego prije domovinskog rata.

Grad se nalazi na vrlo povoljnoj zemljopisnoj lokaciji. Smješten je u na obroncima Bilogore. Grad je površinom najveći u svojoj županiji. Kroz grad protječe i rijeka koja ga čini posebnim. Ta rijeka ju Ilova. Grad je vrlo blizu Mađarskoj granici i to ga čini vrlo prometnim gradom. U gradu se nalazi i ribnjak Bara, koji je omeđen šumom sa svih strana. Turisti to smatraju jako posebnim, pa ne čudi da u ovaj grad dolazi veliki broj turista.

Povijest Grubišnog Polja seže vrlo vrlo daleko. Nevjerojatno je to da povjesničari smatraju kako tragovi ljudi sa prostora današnjeg grada sežu čak do kamenog doba. Također smatraju da su se u brončanome dobu ovdje gradila naselja i da su ljudi živjeli na ovim prostorima. Broj velesila koje su vladale na ovome prostoru i koje su se borile za prevlast, nemoguće je napisati. Prvi su vladali Rimljani, pa Turci, pa Austrijanci… Svi su vidjeli veliki potencijal na ovome mjestu i svi su željeli imati prevlast. Nakon toga ovaj grad bio je pod vlašću Jugoslavije. Za vrijeme ratova ovaj grad trpio je velike gubitke i veliku štetu, no Grubišno Polje jedan je od gradova koji je zaboravio na prošlost i ponosi se svojom sadašnjošću.

Jeste li znali? Oceani pokrivaju 71% površine Zemlje.