Karta Irske

Irska se nalazi u sjeverozapadnoj Europi. Republika Irska pokriva većinu otoka Irske. Irska graniči sa Sjevernom Irskom koja je dio Velike Britanije. U državi živi 4,9 milijuna Iraca, od kojih 1,4 milijuna živi u Dublinu koji je glavni grad. Irska je članica EU, OECD-a i UN-a, no nije članica NATO-a, zbog svoje neutralne politike, nije članica NATO-a. Irska je postala neovisna nakon rata za neovisnost 1922. godine. Više o Irskoj na kartama Irske.

Jeste li znali? Sovjeti su iskopali najdublju rupu na Zemlji, čija dubina iznosi 12,262 metara.