Mapa Rijeka


Rijeka je grad koji se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Spominjati važnost grada Rijeke za županiju bilo bi apsurdno, isto tako ne bi bilo ništa logičnije spominjati važnost ovoga grada za cijelu Hrvatsku. Grad Rijeka je sigurno jedan od 3 najvažnija grada u cijeloj državi. Ovaj grad ima 128 700 stanovnika. Grad ima bez ikakve dileme savršeni zemljopisni položaj. Moramo napomenuti i da je povijest ovoga grada jako bitna.

Prigradska naselja Rijeke:
Kastav, Viškovo, Grobnik, Kostrena, Bakar, Kraljevica i Klana.

Jeste li znali? Zemlja se kreće kroz svemir brzinom od oko 30 kilometara u sekundi.